Informácie o nás

Sme yoyerský team Párnica.Skladáme sa zo 9 yoyerov.